Skip to main content
gillette patient Yael and mom working with spanish interpreter

Interpreter services are available at no extra cost to patients and families who have limited or no English skills or who are deaf or hard of hearing. Interpreters in many languages are available either in person or over the phone.

To request an in-person interpreter or use our phone interpretation services, patients and families simply need to identify their language when calling any Gillette phone number. You can count on our interpreters to be accurate, to be impartial and to keep your conversations confidential.

 

Servicios de intérprete

Los servicios de intérprete están disponibles sin costo adicional para los pacientes y las familias que tengan conocimientos limitados o ningún conocimiento del idioma Inglés o para quienes sean sordos o que tengan problemas de audición. Hay intérpretes disponibles en muchos idiomas, ya sea en persona o por teléfono.

Para solicitar a un intérprete en persona o utilizar nuestros servicios de intérprete por teléfono, simplemente identifique su idioma cuando llame a cualquier número de teléfono de Gillette. Puede contar con que nuestros intérpretes son exactos, imparciales y que mantienen sus conversaciones de manera confidencial.

 

Adeegyada Tarjumaada

Adeegyo tarjumaan oo aan lacag la bixinayn  ayaa loo hayaa dadka bukaanka ah iyo qoysaskooda  kuwaas oo aan luuqada ingiriiska ku hadlin iyo  kuwa dhegaha aan wax ka maqlin ama dhegaha culus intaba. Tarjubaano ku hadla luuqado kala duwan ayaan haynaa, haday noqoto in qof laguugu yeero si kafool kafool ah amaba qadka leefanka laguugu soo xiro.

Hadaad rabto inaad codsato qof kuu tarjuma oo laguu keeno amaba aad rabto hab taleefan laguugu xiro tarjubaan, waxaad uun  sheegtaa luuqadaad rabto markaad soo wacayso mid kamid ah taleefanada cusbataalka Gillette. Turjumaanadeena waa kuwo la isku halleyn karo, sax ah, oo aan eex lahayn ilaalinta macluumaadkaaga caafimaad.